Business & Finance Blog

Home 2019 February

February, 2019

,

In a market that is marked with intense competition, one of the best ways to succeed is to become innovative. This might require a …

,

คนส่วนใหญ่ มักจะส่ายหน้าปฏิเสธอย่างรวดเร็ว เวลาที่มีคนติดต่อเพื่อขายประกันสุขภาพ เพราะพวกเขามองว่า ซื้อกรมธรรม์มา ก็ไม่ได้ใช้ หรืออย่างน้อย ก็ยังไม่ได้ใช้ในเร็วๆ นี้ แต่ความจริงก็คือ การเจ็บป่วย และการบาดเจ็บบางอย่างมักจะไม่มีสัญญาณบอกล่วงหน้า นั่นหมายความว่า คุณอาจจะไม่พร้อมสำหรับการรักษาก็ได้ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการมีประกันสุขภาพในมือ ถึงดีกว่าไม่มี แต่อย่างไรก็ตามหลายคนอาจจะมีคำถามว่า แล้วจะทำประกันสุขภาพ ที่ไหนดี ก่อนที่เราจะไปหาคำตอบนี้ เรามาดูกันก่อนดีกว่าว่า การเลือกซื้อประกันสุขภาพนั้น คุณควรพิจารณาอย่างไรบ้าง ดูความคุ้มครองให้เหมาะสมของแต่ะละประกันสุขภาพ …

,

สำหรับนักศึกษาจบใหม่ และพึ่งเริ่มทำงานด้วยเงินเดือนที่ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำ คือ เดือนละ 12,000 บาท สำหรับหลายคน นี่แทบจะเรียกได้ว่าเป็นการปิดประตูการสร้างเครดิตไปเลย เพราะสถาบันการเงินส่วนใหญ่ เน้นปล่อยสินเชื่อสำหรับคนที่เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป และต้องมีอายุงานอย่างน้อยครึ่งปี แต่ไม่ใช่สำหรับ KTC แน่นอน เพราะข่าวดีก็คือ คุณสามารถที่จะสมัครบัตร ktc proud ได้ แม้พึ่งเริ่มทำงาน และมีเงินเดือนเพียงแค่ 12,000 …

,

Most people follow the traditional method to buy homes. They look for it in home listings, talk to a real estate agent to find …

,

If you want to stand out in the market you will have to stay ahead of the curve. You will have to develop new …